Omgeving & Natuur

Wat kun je zien over het verleden van Aalsmeer als je op de Westeinderplassen vaart?

Als schipper van de Westeinder Rondvaart zeg ik dan tegen mijn opvarenden ‘Pak dan eerst het recente tabloid Meer Westeinder erbij en sla de middenpagina met de kaart open’. U zult begrijpen dat met een beetje wind aan boord dit tot grote hilariteit leidt.

Rechtsboven op de kaart ligt het oude dorp van Aalsmeer, herkenbaar aan het stratenpatroon. Aan de situering van het oude dorp kunt u ook goed zien dat de plassen eigenlijk in de achtertuin liggen. Het dorp was er eerder dan de waterpartij en het dorp is ook niet op het water gericht. Het dorp was er immers eerder dan de plassen, De turfwinning op grote schaal,waardoor de plassen zijn ontstaan, kreeg pas in de 16e eeuw zijn vlucht, door het zogenaamde slagturven (het opbaggeren van natte turf met baggerbeugels en laten drogen op legakkertjes).

Vanuit het oude dorp loopt de Uiterweg, herkenbaar aan de rode lijn met allerlei nummertjes van jachthavens en watersportbedrijven. De al oude Uiterweg vormt de ontginningsbasis van het gebied, teven de bakermat van de Aalsmeerse tuinbouw. Ooit stonden daar ruim 120 kwekerijtjes aan, op smalle langgerekte kavels met nauwe verbondenheid aan het water.

Westeinder Waterkaart

Ontdek de Westeinderplas zelf, download hier de Westeinder Waterkaart.

Download
Westeinder Waterkaart

Ontdek de Westeinderplas zelf, download hier de Westeinder Waterkaart.

Download